ЗВІТ ДЛЯ ТРЕТІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ГРОМАДСЬКОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ДІЯЛЬНОСТІ ДП «МУКАЧІВСЬКЕ ЛГ»  У 2022 РОЦІ

Головна функція підприємства – ведення лісового господарства у лісах, які передані йому у постійне користування. Загальна площа підприємства складає 32385,5 га. Ліси підприємства виконують захисні, водоохоронні, рекреаційно-оздоровчі, природоохоронні функції та мають обмежене експлуатаційне значення. Ліси з особливим режимом користування становлять 57,8 % від площі підприємства.

В лісовому фонді підприємства в наявності 13 об’єктів природо заповідного фонду місцевого значення, що становить 1,3 % площі підприємства, рекреаційно-оздоровчих лісів, розміщених навколо населених пунктів та призначених в першу чергу для відпочинку населення – 41%, захисних лісів, що стримують ерозію грунтів, захищають береги річок, озер та інших водойм – 15,5 %.

Державна лісова охорона, що діє у складі підприємства, виконує охорону лісів від самовільних рубок, пожеж, захист лісових насаджень від хвороб та шкідників. Лісгосп здійснює роботи з лісовідновлення, проводить агротехнічні та лісівничі догляди за лісовими насадженнями, здійснює лісозаготівлю та переробку деревини.

З таблиці ви можете дізнатись про виконання деяких показників по різних напрямках діяльності підприємства у 2022 році.

Напрям діяльності Проведені заходи Од. виміру обсяги Джерела фінансування Витрачено коштів тис. грн.
Лісове господарство Лісовідновлення га 52,1 Власні кошти 142,8
Лісорозведення га
Рубки формування і оздоровлення лісів, з яких га 1877,2
кбм 46367 Власні кошти 13346,0
Рубки догляду га 551,7
кбм 14987 Власні кошти 1485,7
В т. ч. в молодняках га 194,5
кбм 1381 Власні кошти 520,6
Охорона та захист лісу Влаштування мінералізованих смуг км 2,0 Власні кошти 2,5
Догляд за мінералізованими смугами км 15,0 Власні кошти 4,4
Проведення лісопатологічних обстежень га 3200 Силами ДЛО
Заготівля деревини Рубки головного користування кбм 8174 Власні кошти 4473,5
Мисливське господарство Охорона диких тварин, заготівля кормів тис. грн. Власні кошти 36,0

 

 

 

 

 

Відновлення всіх зрубів підприємством проводиться природнім та штучним шляхом в обов’язковому порядку і в більшості перевага надається природному відновленню лісу. Так в 2022 році відновлення проведене на площі 52,1 га, в тому числі природне поновлення 27,0 га, садіння та висівання лісу 25,1 га. Проведено 108,0 га агротехнічних доглядів за лісовими культурами (у переведенні на однократний).